ویژگی‌های منحصر به فرد تبلیغات کلیکی

ابتدا بررسی مختصری بر ویژگی‌های تبلیغات کلیکی خواهیم داشت. در اینجا برای معرفی ابتدا تعریفی از تبلیغات کلیکی می‌گوییم: نوعی از تبلیغات آنلاین است که کاربران در سایت شما مشاهده می‌کنند و پس از کلیک بر روی آن به سایت یا اپلیکیشن و یا رسانه‌های آنلاین دیگر مورد‌نظر که تبلیغ شده است، راه می‌یابند. پس از تعداد کلیک‌ها بر روی تبلیغات مورد‌نظر و بازدید‌هایی که از سایت صورت گرفته، هزینه آن را وب سایت نمایش دهنده پرداخت می‌کند. یعنی فقط در صورتی تبلیغ هزینه دارد که کاربران بر روی تبلیغ شما کلیک کنند و آن را مشاهده نمایند. نام این تبلیغ هم به همین جهت نام‌گذاری شده که در ازای کلیک، هزینه پرداخت می‌شود که به آن به اختصار تبلیغات کلیکی یا تبلیغات Pay-Per-Click  می‌گویند.